Storno pomínky pro kurz Indoor Freediver

 

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služby „Indoor Freediver“, závazné objednávky těchto kurzů prostřednictvím internetových stránek www.apneaman.cz a následnou úhradu stanovené ceny. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele služby a zákazníka.

 

Veškeré smluvní vztahy se řídí právní řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem (zák. č. 40/1964 sb.) a zákonem O ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992).

 

 

Kurz Indoor Freediver

 

Kurz Indoor Freediver – dále jen Kurz – budeme pro účely této smlouvy rozumět služby specifikované a nabízené na stránkách APNEAMAN.

 

Poskytovatel kurzů
Apneaman s.r.o.
Čs. Armády 404/13
160 00 Praha 6

 

IČ: 27866441
DIČ: CZ27866441, dále jen společnost.

 

Zákazník

Zákazník, dále také „účastník kurzu“ je spotřebitelem a při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

Uzavření smlouvy

Smlouva mezi Zákazníkem a Společností je uzavřena okamžikem potvrzení přihlášení do Kurzu Společností. Tímto okamžikem vzniká Zákazníkovi povinnost uhradit cenu kurzu a Společnosti povinnost umožnit Zákazníkovi po provedení této úhrady účast na kurzu.

 

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. Toto odstoupení může být učiněno emailem na adresu jan@apneaman.cz. Tím je odstoupení doručeno poskytovateli Kurzu.

 

Přihlášení do Kurzu je možné pouze prostřednictvím internetového formuláře, který je dostupný z webové stránky Kurzu. Zákazník je povinen vyplnit do tohoto formuláře údaje pravdivě a takovým způsobem, aby jej bylo možné kontaktovat před zahájením Kurzu. Jsou-li údaje vyplněny neúplně či nepravdivě, nezaručuje Společnost potvrzení přihlášení Zákazníka do Kurzu.

 

V případě zvýšení ceny kurzů a již zakoupených poukazů je nutné doplatit aktuální cenu za kurz.

 

Přihlášení Zákazníka do Kurzu je potvrzeno Společností emailem, který obsahuje rekapitulaci příslušných údajů relevantních pro přihlášení do Kurzu (zejména názvu Kurzu, termínu a místa konání Kurzu), výzvu k platbě spolu s údaji pro realizaci platby a fakturu.

 

 

Přihlášení do Kurzu je možné nejpozději 1 pracovní den před konáním zvoleného Kurzu. V případě později provedeného Přihlášení do kurzu Společnost nezaručuje potvrzení přihlášení Zákazníka do Kurzu a zajištění účasti Zákazníka v Kurzu.

 

Úhradu Kurzu lze provést bankovním převodem na základě údajů poskytnutých Společností při potvrzení objednávky nebo v hotovosti přímo v Apnea centru (http://www.apneaman.cz/cz/kontakt.html). Okamžikem připsání úhrady v požadované výši na účet Společnosti vzniká Společnosti povinnost poskytnout zákazníkovi Kurz splňující specifikaci Kurzu (zveřejněnou na příslušné webové stránce). Úhrada ceny Kurzu musí být provedena do splatnosti uvedené na faktuře. Nebude-li úhrada Kurzu provedena řádně a včas, upozorní Společnost zákazníka na tuto skutečnost prostřednictvím emailové či sms zprávy a poskytne mu dodatečnou lhůtu 3 dnů od zaslání tohoto upozornění. Pokud ani po uplynutí této lhůty nedojde k připsání požadované částky na účet Společnosti, Společnost toto přihlášení do Kurzu může zrušit. Tímto Společnost odstupuje od smlouvy se Zákazníkem a veškeré povinnosti vůči němu zanikají. Zrušení přihlášení do Kurzu není překážkou k opětovnému přihlášení do téhož Kurzu.

 

Přihlášení do Kurzu je zákazník oprávněn zrušit kdykoliv před úhradou Kurzu emailem s titulkem Zrušení kurzu zaslaného na emailovou adresu jan@apneaman.cz.

 

V případě, že zákazník uhradil plnou cenu Kurzu, je oprávněn stornovat své přihlášení do Kurzu emailem s titulkem Storno kurzu. Doručením tohoto emailu Společnosti zaniká povinnost Společnosti poskytnout příslušný Kurz zákazníkovi a vzniká Společnosti povinnost vrátit Zákazníkovi část úhrady Kurzu, pokud nebyl Kurz již zahájen. Pokud Zákazník toto storno provede až po uplynutí lhůty k odstoupení od smlouvy, je tato část závislá na datu zahájení Kurzu, do něhož je zákazník přihlášen a termínu doručení emailu o stornování kurzu:

 

Za podmínky přesunutí kurzu na jiný termín:

· storno v rozmezí 13-8 dní před zahájením kurzu: Zákazník se zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 10% z ceny kurzu,

· storno v rozmezí 7 – 4 dnů před zahájením kurzu: Zákazník se zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 15% z ceny kurzu,

· storno v rozmezí 3 – 2 dnů před zahájením kurzu: Zákazník se zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 35% z ceny kurzu.

· Storno v rozmezí 1 den před zahájením kurzu a v den zahájení: Zákazník se zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 60% z ceny kurzu.

 

Bez přesunutí kurzu na jiný termín:

· storno v rozmezí 13-8 dní před zahájením kurzu: Zákazník se zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 20% z ceny kurzu,

· storno v rozmezí 7 – 4 dnů před zahájením kurzu: Zákazník se zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 60% ze ceny kurzu,

· storno v rozmezí 3 – 0 dnů před zahájením kurzu: Zákazník se zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 100% z ceny kurzu.

 

Částka bude zákazníkovi převedena po potvrzení dobropisu, který mu bude vystaven nejpozději do 20 dnů po obdržení emailu o stornování kurzu. Částka bude Zákazníkovi připsána nejpozději do 7 dnů od potvrzení dobropisu.

 

Pokud jsou důvodem ke stornu závažné zdravotní, rodinné či osobní důvody Zákazníka, může Společnost vzniklou situaci vyřešit se Zákazníkem individuálně, např. snížením storno poplatku.

 

Společnost si vyhrazuje právo změnit ze závažných důvodů (např. zrušení pronájmu prostor pro výuku, nemoc lektora) místo konání a termín konání Kurzu. Společnost má povinnost tuto skutečnost neprodleně sdělit všem přihlášeným do daného Kurzu. Zákazník má v takovémto případě možnost o bezplatné převedení do téhož Kurzu Společnosti v jiném termínu či místě nebo může svoji přihlášku zrušit ( i v případě, že provedl úhradu daného Kurzu). V případě, že se přihlášený rozhodne svoji přihlášku podstoupit někomu jinému, je to umožněno, v případě, že dotyčný splňuje požadovaný věk pro kurz.

 

provedení úhrady daného Kurzu stornovat, vrátí mu Společnost celou uhrazenou částku nejpozději do 20 dnů od stornování Kurzu.

 

Společnost si vyhrazuje právo neotevřít Kurz, je-li tři pracovní dny před jeho začátkem přihlášeno méně než 5 zákazníci, kteří provedli úhradu Kurzu. V takovémto případě neprodleně Společnost informuje všechny přihlášené emailem a sms zprávou. Zákazník má v takovémto případě možnost požádat o bezplatné převedení do téhož Kurzu Společnosti v jiném termínu či místě nebo může svoji přihlášku zrušit (v případě, že neprovedl úhradu daného Kurzu). V případě, že se přihlášený rozhodne svoji přihlášku na neotevřený kurz po provedení úhrady daného Kurzu stornovat, vrátí mu Společnost celou uhrazenou částku nejpozději do 20 dnů od stornování Kurzu.

 

Společnost se zavazuje plnit specifikaci Kurzu, která je uvedena na příslušné webové stránce. V případě stížností Zákazníka na výuku lektora se situace řeší individuálně. Společnost má právo změnit obsah kurzu (dle platných standartů výcvikového systému Apnea Academy) nebo harmonogram.

 

Lektor Kurzu má právo vyloučit z účasti na kurzu Zákazníka, který svým jednáním brání v řádné výuce či obtěžuje ostatní Zákazníky. Neuposlechne-li Zákazník výzvy lektora k ukončení tohoto jednání, má Společnost právo ho z účasti na Kurzu vyloučit bez nároku na navrácení ceny Kurzu či jeho poměrné částky.

 

Společnost se zavazuje, že všechny osobní údaje poskytnuté Zákazníkem budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci Společnosti, která se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. V případě neuzavření smluvního vztahu či bez dalšího souhlasu studenta budou uvedené údaje znehodnoceny.

 

Student odesláním formuláře ve smyslu odstavce Přihlášení do Kurzu těchto podmínek prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených při přihlašování pro potřeby Společnosti. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takovéhoto smluvního vztahu a dále po dobu 2 let od jeho ukončení.

 

Reklamace probíhají v souladu s příslušnými právními normami platnými v ČR.

 

           

 

http://
http://
Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
  • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Ads